top of page
Szkolenie dla dentystów z protetyki

PROTETYKA

OD A do Z

- Kompendium wiedzy z odbudów protetycznych stałych

SZCZEGÓŁOWY

OPIS

KURSU

Trzydniowy kurs praktyczny mający na celu wprowadzenie uczestników w świat przewidywalnej, sprawdzonej klinicznie oraz skutecznej protetyki stomatologicznej, zarówno tej tradycyjnej jak i nowoczesnej z wykorzystaniem skanerów oraz technologii CAD-CAM.

Szkolenie nastawione jest przede wszystkim na aspekty praktyczne, z przystępnie przedstawionymi zagadnieniami teoretycznymi, których zrozumienie jest niezbędne do osiągnięcia przewidywalności i powtarzalności w swojej pracy.

 

Podczas kursu każdy z uczestników samodzielnie oszlifuje minimum 15 zębów pod różne odbudowy stałe oraz zeskanuje efekty swojej pracy.

 

Na podstawie powstałych skanów zaprojektujemy, a następnie wykonamy estetyczne odbudowy w technologii CAD-CAM.

Opis

CZĘŚĆ

TEORETYCZNA

 • Zastosowanie matrycy silikonowej

 • Właściwy plan leczenia protetycznego kluczem do długoczasowego sukcesu

 • Aspekty mechaniczne i biologiczne właściwego projektowania uzupełnień oraz wkomponowania ich w układ stomatognatyczny

 • Estetyka czy funkcja? Jak wypracować złoty środek

 • Diagnostyka przedzabiegowa

 • Zasady okluzji uzupełnień stałych

 • Znaczenie i kontrola przyzębia - dziąsło brzeżne i zespolone, ochrona brodawki dziąsłowej, stany zapalne,

 • Leczenie zachowawcze czy sterowana regeneracja?

 • Zgryz urazowy i związane z nim możliwe powikłania w leczeniu protetycznym

 • Preparacja zębów pod małe formy protetyczne: inlay, onlay, overlay, wkład koronowo-korzeniowy – instrumentarium

 • Wyciski standardowe vs skanowanie

 • Cementowanie małych form - znaczenie adhezji w uzyskaniu efektu klinicznego.

 • Opracowanie zębów z żywą miazgą pod uzupełnienia metalowo-ceramiczne (korony) - wskazania i przeciwwskazania

 • Zasady opracowania i techniki szlifowania - dobór narzędzi rotacyjnych, przygotowanie tkanek miękkich i wykonanie wycisku

 • Retrakcja dziąsła – techniki i materiały czy retrakcja jest zawsze potrzebna?

 • Różne sposoby zabezpieczania dziąsła przed wyciskiem

 • Jakie materiały należy stosować w celu uzyskania prawidłowych wycisków do uzupełnień – wyciski standardowe vs skanowanie

 • Plan leczenia - klucz do długoczasowego sukcesu: przedprotetyczna analiza estetyczna i leczenie przedprotetyczne, diagnostyka przedzabiegowa

 • Komunikacja z pacjentem - wax-up, mock-up vs metody cyfrowej wizualizacji leczenia

 • Aspekty mechaniczne i biologiczne właściwego projektowania uzupełnień oraz wkomponowania ich w układ stomatognatyczny

 • Wybór metody leczenia w zależności od oczekiwanego efektu

 • Estetyka czy funkcja? Jak wypracować złoty środek

 • Zasady okluzji uzupełnień stałych wielopunktowych

 • Protokoły pracy w strefie estetycznej - wykorzystanie wax-up i mock-up w rekonstrukcji estetycznej

 • Unikanie niepowodzeń i problemów w rekonstrukcji protetycznej wielopunktowej

 • Porównanie metod cyfrowych i analogowych w rekonstrukcji zgryzu

 • Protokoły cyfrowe i ananlogowe wykonywania wycisków, prac tymczasowych oraz odbudów ostatecznych

 • Zasady atraumatycznego opracowania i techniki szlifowania - dobór narzędzi rotacyjnych, przygotowanie tkanek miękkich do wykonania wycisku

 • Retrakcja dziąsła – techniki i materiały czy retrakcja jest zawsze potrzebna?

01.png
Część teoretyczna

CZĘŚĆ

PRAKTYCZNA

Prowadzona na w pełni wyposażonych stanowiskach składających się z unitów symulacyjnych z głowami fantomowymi oraz skanerami wewnątrzustnymi – jeden kursant jeden unit.

Kurs w części praktycznej nastawiony jest na zapoznanie kursantów z prostymi i przewidywalnymi rozwiązania, które pozwolą na rozpoczęcie wykonywania zabiegów protetycznych w swoim gabinecie.

 

Podczas kursu każdy z uczestników samodzielnie oszlifuje minimum 15 zębów pod różne odbudowy stałe:

- inlay,

- onlay,

- licówkę,

- koronę ¾,

- wkład koronowo-korzeniowy,

- koronę indywidualną na podbudowie metalowej

oraz pod koronę pełnoceramiczną, a także pod most protetyczny.

 • Przygotowanie do szlifowania - w jaki sposób szlifować aby zachować maksymalną kontrolę narzędzi rotacyjnych

 • Kiedy jest nam niezbędne zastosowanie indeksu silikonowego do szlifowania zębów

 • Opracowanie zębów pod licówkę, onlay, inlay, wkład koronowo-korzeniowy, koronę 3/4

 • Opracowanie zębów pod koronę: technika szlifowania – czy zawsze powinniśmy szlifować ze stopiem?

 • Zabezpieczenie opracowanego zęba – techniki i preparaty zabezpieczenie opracowanych

 • Opracowanie zębów pod mosty: wybór optymalnej techniki szlifowania, opracowanie dwóch zębów pod most - sposoby oceny równoległości filarów podczas szlifowania

 • Wykonanie mostu tymczasowego metodą bezpośrednią oraz przy wykorzystaniu technologii CAD-CAM

 • Przygotowanie do szlifowania - w jaki sposób szlifować aby zachować maksymalną kontrolę narzędzi rotacyjnych

 • Kiedy jest nam niezbędne zastosowanie indeksu silikonowego do szlifowania zębów

 • Instrumentarium: turbina, mikrosilnik, końcówka ultradźwiękowa, rodzaje stosowanych wierteł

 • Zasady biomechaniczne opracowania zębów

 • Granice szlifowania a przyzębie

 • Różnice w szlifowaniu zębów pod różne typy koron protetycznych w zależności od użytego materiału do podbudowy protetycznej (adhezyjnej i nieadhezyjnej)

 • Szczegółowe zasady opracowania zębów siecznych, kłów, przedtrzonowych i trzonowych pod koronę protetyczną

 • Przygotowanie pola protetycznego do wycisków: nitki i inne formy otwierania szczeliny dziąsłowej

 • Techniki pobierania wycisków: masy silikonowe, polieterowe, skaner wewnątrzustny

 • Wykonanie mostu tymczasowego wielopunktowego metodą bezpośrednią oraz przy wykorzystaniu technologii CAD-CAM

 • Atraumatyczne opracowania zębów pod wieloczłonowe uzupełnienia stałe - technika opracowywania zębów pod most wielopunktowy, korony zblokowane, korony zblokowane z elementami precyzyjnymi

 • Sposoby oceny równoległości filarów Projektowanie i wykonanie odbudów ostatecznych w technologii CAD-CAM – pokaz praktyczny

 • Projektowanie i wykonanie odbudów ostatecznych w technologii CAD-CAM – pokaz praktyczny

Część praktyczna

WYKŁADOWCA

Bogdan Dmochowski

BOGDAN DMOCHOWSKI

Absolwent wydziału lekarsko-stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie. Od ponad 35 lat z sukcesem wykonuje zabiegi z zakresu protetyki, implantoprotetyki i stomatologii estetycznej.

 

Właściciel kliniki Bodent, w której oprócz pracy klinicznej odpowiada za nadzór i koordynację leczenia oraz rozwój naukowy zespołu. Wykładowca i uczestnik renomowanych konferencji oraz kursów z zakresu nowoczesnej protetyki, implantoprotetyki, a także stomatologii cyfrowej.

 

W 2016 roku ukończył Implant Continuum Education NYU CD&0515&CEIA Advanced program form Implantology and Oral Rehabilitation.

 

Od ponad 20 lat prowadzi specjalistyczne kursy dla lekarzy dentystów z zakresu odbudowy protetycznej i wykorzystania nowych technologii cyfrowych w stomatologii. Praktyk z bogatym portfolio własnych przypadków klinicznych.

Wykładowca

ZAPEWNIAMY

 • Kameralną 7 osobową grupę, co gwarantuje doskonałą komunikację z prowadzącym.

 • Indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko składające się z unitu ćwiczebnego z fantomem.

 • Materiały szkoleniowe wykorzystywane w trakcie kursu.

 • Solidną porcję ćwiczeń praktycznych.

 • Nowoczesne sale szkoleniowe wraz z własną salą fantomową.

 • Brunch, obiad oraz przerwy kawowe w wersji również w wersji vege oraz bezglutenowej

 • Faktury, dyplomy uczestnictwa oraz punkty edukacyjne

Zapewniamy

ul. Obrońców Westerplatte 32B, 80-317 Gdańsk

tel.: +48 797 300 024

bottom of page