top of page

Klauzula informacyjana - "RODO"

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 100) w związku z zamiarem zawarcia lub w związku z zawartą przez Państwa umową, informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest - Usługi Protetyczne Andryskowski Jerzy z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 9, 80-246, zwane dalej Dental Experts.

 

2. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.

 

3. Nie dokonujemy z automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

4. Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy prawne (np. przepisy podatkowe) nakazują przechowywać dane.

 

5. Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii;

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • przenoszenia danych;

  • usunięcia danych;

  • ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 23 RODO;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO.

 

6. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: biuro@dentalexperts.pl

ul. Obrońców Westerplatte 32B, 80-317 Gdańsk

tel.: +48 797 300 024

bottom of page