top of page

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 

1. Operatorem Serwisu www.dentalexperts.pl są Usługi Protetyczne Andryskowski Jerzy z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 9, 80-246, zwane dalej Dental Experts.

 

2. Dental Experts, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.

 

3. Dental Experts nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:

 • podmiotom współpracującym z Dental Experts w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,

 

 • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych w firmie Usługi Protetyczne Andryskowski Jerzy można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@dentalexperts.pl

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją działań marketingowych oraz komunikacją związaną z ułatwieniem procesu zakupowego. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. W sytuacji dokonania zakupu usług oferowanych przez Dental Experts, dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia/umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Wówczas podstawą prawną staje się przepis prawa. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast w celu wystawiania faktur i dokonania rozliczeń jest obowiązkowe.

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Dental Experts dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo już dłużej otrzymywać od nas informacji marketingowych mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie. Nie będziemy wysyłać żadnych treści marketingowych, jeżeli zgoda zostanie cofnięta.

 

6. Pani/Pana dane osobowe w Dental Experts nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku danych dotyczących realizacji zamówień/umów do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z tytułu przepisów prawa.

II Informacje w formularzach

 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:

 

 • Newsletter – w przypadku wyrażenia zgodny na otrzymywanie informacji drogą e-mail, odwiedzający deklaruje i potwierdza chęć otrzymywania różnego rodzaju materiałów informacyjnych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail; w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z powyższej zgody;

 

 • Formularze kontaktowe – wymagają podania określonych danych w celu uzyskania różnego typu informacji lub zadeklarowania uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach, warsztatach; dane uzyskane w ten sposób wykorzystywane są wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie lub rejestracji uczestnika szkolenia;

 

 • Płatności online - Serwis umożliwia dokonywanie płatności podczas rejestracji uczestnika szkolenia.

 

1. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania opłaty rejestracyjnej na wybrane szkolenie i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu.

 

2. Dokonując opłaty rejestracyjnej w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dental Experts podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. RODO.

 

3. Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych w Formularzu rejestracyjnym Użytkownik zostaje przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu internetowego – płatności internetowe PayPal. Przekierowanie do paypal.com następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.

 

4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: - karta kredytowa lub debetowa;

Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin paypal.com dostępny pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL

 

Dental Experts przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością szkoleniową Dental Experts.

 

 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości serwisu.

Zgromadzone w powyższy sposób dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych oraz organy wymiaru sprawiedliwości w zakresie zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych.

III. Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Usługi Protetyczne Andryskowski Jerzy z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 9, 80-246, zwany dalej Dental Experts.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

 

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

6. W ramach powyższych czterech kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Ponadto Dental Experts informuje, że Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron www. Dental Experts nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

 

11. Przed wysłaniem zapytania przeczytaj poniższe informacje:

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest: firma Usługi Protetyczne Jerzy Andryskowski stosujący nazwę Dental Experts.

12. Dane kontaktowe: nr telefonu: 603 776 848, adres e-mail: biuro@dentalexperts.pl Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zapytania zgłoszonego za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej jednak niż 14 dni. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

13. Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgłoszone za pośrednictwem strony internetowej;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

ul. Obrońców Westerplatte 32B, 80-317 Gdańsk

tel.: +48 797 300 024

bottom of page