top of page
DSC_0014.jpg

PROTETYKA NIE MUSI BYĆ TRUDNA

POZIOM

SZCZEGÓŁOWY

OPIS

KURSU

Dwudniowy kurs praktyczny mający na celu wprowadzenie uczestników w świat przewidywalnej, sprawdzonej klinicznie oraz skutecznej protetyki stomatologicznej - tradycyjnej jak i tej nowoczesnej z wykorzystaniem skanerów i technologii CAD-CAM.

 

Przeznaczony jest dla osób średniozaawansowanych, które niejednokrotnie wykonywały już procedury szlifowania zębów bezpośrednio u pacjenta, nie mają jednak zbyt dużego doświadczenie w odbudowach kilkupuntkowych.

 

Kurs jest kontynuacją i rozszerzeniem tematyki szkolenia Protetyka nie musi być trudna – poziom 1 (jego ukończenie nie jest jednak warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w poziomie 2).

 

Szkolenie nastawione jest przede wszystkim na aspekty praktyczne z ograniczoną do niezbędnego minimum częścią teoretyczną, która jest niezbędna do osiągnięcia przewidywalności i powtarzalności w swojej pracy.

Opis

CZĘŚĆ

TEORETYCZNA

 • Plan leczenia - klucz do długoczasowego sukcesu: przedprotetyczna analiza estetyczna i leczenie przedprotetyczne, diagnostyka przedzabiegowa

 • Komunikacja z pacjentem - wax-up, mock-up vs metody cyfrowej wizualizacji leczenia

 • Aspekty mechaniczne i biologiczne właściwego projektowania uzupełnień oraz wkomponowania ich w układ stomatognatyczny

 • Wybór metody leczenia w zależności od oczekiwanego efektu

 • Estetyka czy funkcja? Jak wypracować złoty środek

 • Zasady okluzji uzupełnień stałych wielopunktowych

 • Protokoły pracy w strefie estetycznej - wykorzystanie wax-up i mock-up w rekonstrukcji estetycznej

 • Unikanie niepowodzeń i problemów w rekonstrukcji protetycznej wielopunktowej

 • Porównanie metod cyfrowych i analogowych w rekonstrukcji zgryzu

 • Protokoły cyfrowe i ananlogowe wykonywania wycisków, prac tymczasowych oraz odbudów ostatecznych

 • Zasady atraumatycznego opracowania i techniki szlifowania - dobór narzędzi rotacyjnych, przygotowanie tkanek miękkich do wykonania wycisku

 • Retrakcja dziąsła – techniki i materiały czy retrakcja jest zawsze potrzebna?

01.png
Część teoretyczna

CZĘŚĆ

PRAKTYCZNA

Kurs w części praktycznej nastawiony jest na zapoznanie kursantów z przewidywalnymi rozwiązaniami, które pozwolą na wykonywanie powtarzalnych zabiegów protetycznych w swoim gabinecie.

 

Podczas kursu każdy z uczestników samodzielnie oszlifuje minimum 10 zębów pod różne odbudowy stale.

Prowadzona na w pełni wyposażonych stanowiskach składających się z unitów symulacyjnych z głowami fantomowymi oraz skanerami wewnątrzustnymi – jeden kursant jeden unit.

 • Przygotowanie do szlifowania - w jaki sposób szlifować aby zachować maksymalną kontrolę narzędzi rotacyjnych

 • Kiedy jest nam niezbędne zastosowanie indeksu silikonowego do szlifowania zębów

 • Instrumentarium: turbina, mikrosilnik, końcówka ultradźwiękowa, rodzaje stosowanych wierteł

 • Zasady biomechaniczne opracowania zębów

 • Granice szlifowania a przyzębie

 • Różnice w szlifowaniu zębów pod różne typy koron protetycznych w zależności od użytego materiału do podbudowy protetycznej (adhezyjnej i nieadhezyjnej)

 • Szczegółowe zasady opracowania zębów siecznych, kłów, przedtrzonowych i trzonowych pod koronę protetyczną

Część praktyczna

WYKŁADOWCA

Bogdan Dmochowski

BOGDAN DMOCHOWSKI

Absolwent wydziału lekarsko-stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie. Od ponad 35 lat z sukcesem wykonuje zabiegi z zakresu protetyki, implantoprotetyki i stomatologii estetycznej.

 

Właściciel kliniki Bodent, w której oprócz pracy klinicznej odpowiada za nadzór i koordynację leczenia oraz rozwój naukowy zespołu. Wykładowca i uczestnik renomowanych konferencji oraz kursów z zakresu nowoczesnej protetyki, implantoprotetyki, a także stomatologii cyfrowej.

 

W 2016 roku ukończył Implant Continuum Education NYU CD&0515&CEIA Advanced program form Implantology and Oral Rehabilitation.

 

Od ponad 20 lat prowadzi specjalistyczne kursy dla lekarzy dentystów z zakresu odbudowy protetycznej i wykorzystania nowych technologii cyfrowych w stomatologii. Praktyk z bogatym portfolio własnych przypadków klinicznych.

Wykładowca

ZAPEWNIAMY

 • Kameralną 7 osobową grupę, co gwarantuje doskonałą komunikację z prowadzącym.

 • Indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko składające się z unitu ćwiczebnego z fantomem.

 • Materiały szkoleniowe wykorzystywane w trakcie kursu.

 • Solidną porcję ćwiczeń praktycznych.

 • Nowoczesne sale szkoleniowe wraz z własną salą fantomową.

 • Brunch, obiad oraz przerwy kawowe w wersji również w wersji vege oraz bezglutenowej

 • Faktury, dyplomy uczestnictwa oraz punkty edukacyjne

Zapewniamy

ul. Obrońców Westerplatte 32B, 80-317 Gdańsk

tel.: +48 797 300 024

bottom of page